خود آزمائی پزشکی برای پیشگیری از سرطان(بانوان)

0

خود آزمائی پزشکی برای پیشگیری از سرطان(بانوان)

خود آزمائی  معاینه پستان توسط خود فرد یكی از روشهای تشخیص زودرس سرطان پستان است و چون نیازی به صرف وقت وهزینه ندارد وبه راحتی در منزل قابل انجام است.معاینه در منزل می تواند به تشخیص و درمان زودرس مخصوصاً در افرادی كه وسایل تشخیصی پیشرفته مانند ماموگرافی در دسترس ندارند، كمك كند.

خود آزمائی پستان دو مرحله دارد :
۱- نگاه كردن كه علائم ظاهری را مشخص میكند.

۲- لمس كردن كه توده ها را تشخیص میدهد.

مرحله اول: ابتدا در جلوی یك آینه پهن ایستاده و به سینه‌های خود در چهار حالت :

۱- دستها بالای سر

۲- دستها به  كمر زده

۳- دستها در كنار بدن آویزان

۴- خم شده به سمت جلو 

به دقت نگاه كنید ودر صورت وجود هر گونه علامت غیر عادی مانند فرو رفتگی پوست و یا نوك پستان و یا زخمهای مزمن یا پوسته پوسته شدن نوك پستان یا حالت پوست پرتقالی پستان توجه  كنید.

 مرحله دوم:
 به پشت بخوابید و دست سمتی راكه می خواهید معاینه كنید
زیر سر بگذارید و با دست مقابل تمامی پستان را معاینه كنید. برای اینكار از قسمت نرم بند انتهائی انگشتان دوم تا چهارم استفاده كنید و نسج پستان را به آرامی و به حالت دورانی روی قفسه سینه بلغزانید.برای اینكه تمام قسمتها به طور كامل معاینه شوند، نسج پستان را مانند یك ساعت در نظر بگیرید و تمام قسمتهای آن را معاینه كنید. ناحیه زیر بغل را نیز فراموش نكنید و با نگه داشتن بازو به حالت نیمه باز این منطقه را نیز به صورت عمقی معاینه كنید.معاینه پستان را میتوانید در حمام  و در حالت ایستاده نیز انجام دهید.در انتها نوك پستان را به آرامی فشار دهید تا از وجود یا عدم ترشحات نوك پستان مطلع شوید.در صورت لمس توده‌ یا سفتی در پستان یا ترشح از نوك پستان بدون اضطراب و نگرانی به پزشك مراجعه كنید زیرا در بسیاری از موارد این علامت ها مربوط به بیماریهای خوش خیم سینه بوده و درمان آنها بسیار راحت می باشد.

 بنقل از پژوهشکده سرطان پستان

ارسال نظر