هوش خود را تست کنید

0

هوش خود را تست کنید

اگر شما از جلمه افراد باهوش هسیتدبگویید اشبتاه کجاست؟؟؟

۱۲۳۴۵۶۷۸۹

۱۲۳۴۵۶۷۸۹

۱۲۳۴۵۶۷۸۹

…………… ….

… یعنی شما الان به این موضوع تمرکز کردید؟؟؟

 )

اشتباه این هست که!

کلمه هسیتد-هستید

اشبتاه-اشتباه

من نگفتم اشتباه در اعداد هست!!!!

بهتر نیست برگردیم اول اتبدایی بخونیم ؟؟

.

.

.

حتی کلمه اول ابتدایی هم اشتباهه!!

…………… …….

پس بریم اول مهد کودک بخونیم

.

.

.

حتی کلمه مهد کودک هم اشتباهه!!!

چرا رفتید دوباره مهد کودک رو ببینید؟؟؟؟

:) ))))

ههههههههههههههه هه

الوووووووو یبمارستان دیوونه ها؟؟؟؟؟

بیایید این دیوونه ها رو از اینجا ببرید!!!

.

.

.

.

هههههههههه

حتی کلمه بیمارستان هم اشتباهه!!:)))

موضوعات :برترین ها

ارسال نظر